Praktyki zawodowe

1. 3 TBE – 4-15 listopada 2019 r.