Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe -rok szk. 2022/2023

Informacja nt. praktyk zawodowych

Termin realizacji praktyk:

Grupa 1  – 3.10 – 28.10.2022 

  • 4 TB p

Grupa 2  – 30.01 – 24.02.2023

  • 4 TR p

Grupa 3  – 06.03 – 31.03.2023

  • 4TAK p
  • 3 TR
  • 3 TB
  • 3 TEO

Grupa 4  – 08.05 – 26.05.2023

  • 3 TAK
  • 3 TUF
  • 4 TE p
  • 4 TF p
Skip to content