Informacje o projekcie

Projekt  ERASMUS +   Ponownie w naszej szkole

Od  2010 r. uczniowie klas drugich i trzecich ZSZ  Nr 1 uczestniczą w bezpłatnych, zagranicznych stażach zawodowych:

–   2014 -POWERVET- tytuł projektu” Inwestując w siebie – kształtujesz swoją przyszłość”    –  2016 -POWERVET- tytuł projektu „Bądź konkurencyjny na rynku pracy!”                              –  2017-  Erasmus+ – tytuł projektu  „Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku                       pracy”
– 2020 – Erasmus+ – tytuł projektu  „Odkryj swój potencjał zawodowy”

Młodzież, w obrębie swoich specjalności branżowych wyjeżdża na praktyki do Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Włoszech.; grupy stażowe obejmują maksymalnie 16 uczestników. Opiekunami każdej z grup są nauczyciele przedmiotów zawodowych.                                    Staże odbywają się w firmach, zakładach branżowych lub w warunkach symulowanych   (hale warsztatowe).

Ponad 96% uczestników praktyk zagranicznych oceniło je na poziomie bardzo dobrym; prawie 98% praktykantów oceniło na tym samym poziomie: transport, zakwaterowanie, kieszonkowe (Raporty uczestników mobilności:  2015; 2017; 2019).

Celem mobilności zagranicznych jest, min.                                                                      
–  podniesienie kompetencji uczniów z przedmiotów zawodowych i języków obcych;
– rozwój osobisty ucznia;
– wykształcenie w pełni samodzielnego, otwartego na świat, pewnego siebie i bez kompleksów językowych absolwenta, komunikatywnego, konkurencyjnego na rynku pracy

– czytaj dalej…

Skip to content