Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje wstępne

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych

.

Data publikacji strony: 2021-03-29

Data ostatniej aktualizacji strony: 2021-03-29

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Brak prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli zachodzi potrzeba dostępu do nich prosimy o kontakt oraz wskazanie o które dokumenty chodzi i w jaki sposób mają zostać dostosowane.

Na dzień sporządzenia deklaracji brak transkrypcji materiałów audio i wideo

Pozostałe informacje

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-29

Ocena dostępności cyfrowej została określona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej skontaktuj się z nami. W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której znajduje się niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np numer telefonu, email),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braill’a, informacja dźwiękowa),

Jeżeli na stronie internetowej występują problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Waldemar Janus. Możesz skontaktować się z nim mailowo – budowlanka1@wp.pl (w tytule maila dodając tekst „dostępność cyfrowa”) lub telefonicznie 46 833 68 66.

Opis sposobu rozpatrywania wniosków i skarg

Na Twoje zgłoszenie postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas za krótki poinformujemy Cię o tym wraz z podaniem nowego terminu, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli okaże się, że nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia zaproponujemy Ci alternatywną formę dostępu.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta Skierniewice, link do danych kontaktowych lub wprost dane kontaktowe]. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Pomologiczna 6. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • od strony ulicy Pomologicznej. 
  • od strony placu wewnętrznego szkoły 

Od strony ulicy Pomologicznej 6 do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Wejście posiada dwie pary jednoskrzydłowych drzwi, otwieranych ręcznie w stronę na zewnątrz.

Przed budynkiem brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Przed wejściem od strony wewnętrznego placu znajduje się stopień.

Po wejściu do budynku od strony ul. Pomologicznej, po lewej stronie znajduje się recepcja i dalej korytarz do sekretariatu po prawej stronie korytarza.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.  

Kondygnacje oddzielone są schodami. W budynku nie ma windy. 

W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem 

W budynku brak pętli indukcyjnych.

Skip to content