Zawody i profile kształcenia na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci istnienia szkoły


Dziesięciolecia w historii szkoły Liczba uczniów Liczba klas Zawody i profile
Lata 20. 138-143 bd. Zawody: stolarz, ślusarz, szewc, kowal, krawiec, rzeźnik, fryzjer, stelmach, cieśla, murarz.
Lata 30. 145-189 3 j. w.
Lata 40. 158-288 4-18 Profile: kupiecki, odzieżowy, ogólnozawodowy, skórzany, elektrotechniczny, spółdzielczy, metalowy, drzewny. Zawody: spożywcy, piekarze, stolarze, rzeźnicy, kowale, ślusarze.
Lata 50. bd. 6-7 Profile: metalowy, mieszany, stolarski, odzieżowy, ślusarski.
Zawody: ślusarz parowozowy, pomocnik maszynisty, tokarz, hydraulik, cieśla, stolarz, krawiec.
Lata 60. 589- 860 15-24 Profile: budowlany, międzyzakładowy, drzewny.
Zawody: pomocnik maszynisty, ślusarz parowozowy, stolarz, cieśla, monter-instalator, zbrojarz, betoniarz, murarz, hydraulik, tokarz.
Utworzono technikum budowlane po zasadniczej szkole zawodowej.
Lata 70. 764 17-23 Technik budowlany po szkole zawodowej, oraz profile szkoły zawodowej ?budowlany, drzewny, międzyzakładowy, w tym monter podzespołów radiowych ?Zatra?, oraz wielozawodowy, w tym krawiecki.
Lata 80. 708-794 25-28 Technik ogrodnictwa po szkole podstawowej i zawodowej, technik budowlany po szkole podstawowej i po szkole zasadniczej, technik dróg i mostów kołowych.
Profile szkoły zawodowej ? budowlany (stolarz, monter, murarz), rolniczy, ogrodniczy, wielozawodowy i szkoła przysposobienia zawodowego.
Lata 90. 857-980 29-32 Technik ogrodnictwa po szkole podstawowej i zawodowej, technik budowlany po szkole podstawowej, technik dokumentacji budowlanej, technik dróg i mostów kołowych, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych. Profile szkoły zawodowej ? budowlany ( stolarz, monter, murarz), ogrodniczy i szkoła przysposobienia zawodowego.
Od 2000 do 2006 roku. 520-902 20-34 Technik ogrodnictwa po szkole podstawowej i zawodowej. Technika po szkole podstawowej i gimnazjum: technik budowlany, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik robót wykończeniowych i technik urządzeń sanitarnych. Utworzono liceum profilowane. Profile szkoły zawodowej: murarz ? posadzkarz, murarz ? cieśla, posadzkarz ? ogrodnik,

Tabelę opracowano na podstawie protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych z lat 1935- 2006 oraz materiałów archiwalnych:

  1. Księga ocen, sprawowania i postępów w nauce Szkoły Dokształcającej Zawodowej z lat 1928-1929.
  2. Kronika spisana przez dyrektora Mariana Medyńskiego.

Skip to content