Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych – Pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników – Pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronie www szkoły i w mediach społecznościowych – Pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu na terenie szkoły – Pobierz

 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych pod adresem email:
iod@budowlanka1.edu.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora

Skip to content