Kalendarz Roku szkolnego 2023/2024

Lp.dataWydarzenie
104.09.2023 r.Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
202.10.2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych
2.14.10.2023 r.Święto Komisji Edukacji Narodowej
3.Do 15.09.2023 r.Złożenie deklaracji w sesji zimowej – egzamin zawodowy
4.Do 30.09.2023 r.Złożenie deklaracji maturalnych
5.01.11.2023r.Święto Zmarłych
6.11.11.2023r.Narodowe Święto Niepodległości
7.22-24 listopadaPróbne egzaminy maturalne
8.05.12.2023 r.156 rocznica urodzin Patrona Szkoły
9.08.12.2023r.Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych za I semestr –  powiadomienie rodziców i opiekunów
10.22.12.2023 r.Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
11.23- 31 grudnia 2023r.Ferie Świąteczne
12.04.01.2024r.Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
13.08.01.2024r.Początek II semestru
14.07.02.2023r.Zakończenie składania deklaracji  do egzaminu zawodowego w sesji letniej
15.29.01-11.02  2024r.Ferie zimowe
16.19.03.2024r.Dzień Patrona Szkoły
17.05.04.2024r.Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych w klasach kończących szkołę
18.28.03-02.04 2024r.Ferie Wielkanocne
19.15.04.2024r.Wystawienie ocen w klasach kończących szkołę
20.22.04.2024r.Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas kończących szkołę
21.26.04.2024r.Zakończenie klas maturalnych
22.01.05.2024r.Święto Pracy – dzień wolny
23.O2.05.2024r.Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – dzień wolny
24.03.05.2024r.Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
25.06.05.2024rDzień wolny od zajęć dydaktycznych
26.07-09 maja 2024rPisemne egzaminy maturalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych
27.30.05.2024r.Święto Bożego Ciała – dzień wolny
28.31.05.2024r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
29.31.05.2024r.Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych
30.10.06.2024r.Wystawienie ocen końcowych
31.14.06.2024r.Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów
32.CzerwiecEgzaminy zawodowe
33.21.06.2024r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024
Skip to content