Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp.WydarzenieUwagi
1.01.09.2022 r – Początek roku szkolnego 2022/2023Godz. 9:00
2.10 – 11.09.2022 r. – Obchody Święta Owoców i Warzyw – uroczystości miejskie
3.13.09.2022 r. Rada Pedagogiczna
– plan nadzoru pedagogicznego,
– szkolenie ppoż oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
414.10.2022 r. – Święto Edukacji NarodowejDzień wolny od zajęć dydaktycznych
522.10.2022 Rada Pedagogiczna – omówienie wyników egzaminów zewnętrznych
631.10.2022 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
71.11.2022 r. Święto Zmarłych Dzień wolny
815.12.2022 r. – Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych, powiadomienie rodziców
i opiekunów
923-31.12.2022 – Ferie świąteczne
Dni wolne
1004.01.2023 – Wystawienie propozycji ocen śródrocznych
1110.01.2023 – Ostateczne wystawienie ocen śródrocznych
1231.01.2023 – Zebrania z rodzicami. Poinformowanie o wynikach śródrocznych
1313.01.2023 – Koniec I semestru
1416-29.01.2023 – Ferie zimoweDni wolne
1530.01.2023 – Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
165.04.2023 r. – Wystawianie propozycji ocen niedostatecznych w klasach kończących szkołęDzień wolny od zajęć dydaktycznych
176- 11. 04.2023 r. – Ferie WielkanocneDni wolne od zajęć dydaktycznych
1817.04.2023 r. – Wystawienie ocen w klasach kończących szkołę
1919 – 21.04.2023 r. – Zebrania z rodzicami w klasach kończących szkołę
2025.04.2023 r. – Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas kończących szkołę
2128.04.2023 r. – Zakończenie klas maturalnych
2201.05.2023 r. – Święto Pracy
Dzień wolny
2302.05.2023 r. – Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień wolny
2403.05.2023 r. – Święto Konstytucji 3 MajaDzień wolny
2504-05.05.2023 r. – Pisemne egzaminy maturalneDni wolne od zajęć dydaktycznych
2608.05.2023 r. – Pisemny egzamin maturalnyDzień wolny od zajęć dydaktycznych
2708.06.2023 r. – Boże CiałoDzień wolny
2809.06.2023 r. Dzień wolny
29czerwiec – Egzaminy zawodowe
3002.06.2023 r. – Wystawianie propozycji ocen niedostatecznych
3106-07.06.2023 r. – Zebrania z rodzicami – informacja o zagrożeniach
3214.06.2023 r. – Wystawianie ocen końcowych
3316.06.2023 r. – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów
3423.06.2023 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/ 2023

Skip to content