Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Uroczyste Zakoczenie Roku Szkolnego 2013/2014

Informacja

Informujemy, że Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca o godz. 9.00.


Terminy egzaminów poprawkowych

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

25 kwietnia odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Pani Dyrektor, grono pedagogiczne oraz młodsi koledzy- uczniowie klas trzecich z łezkš wzruszenia w oku żegnali tegorocznych abiturientów. Najlepszym uczniom rozdano nagrody ksišżkowe oraz dyplomy. Każdy przyszły maturzysta oprócz życzeń powodzenia na egzaminie dojrzałoœci otrzymał pamištkowy kubek. Uroczystoœć zakończenia szkoły uœwietniono akademiš poœwięcona 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którš przygotowali uczniowie klas I TBa, I TBO, II TAK, III TBO, III TAK oraz III UOŒ pod kierunkiem p. A. Kamińskiej i M. Niklewicz.
galeria

Projekt - Żyję w przyjaznym œrodowisku

Dnia 3 kwietnia został zrealizowany drugi etap projektu, gdzie uczniowie oraz nauczyciele ZSZ Nr 1 poinformowani zostali o zbliżajšcym się Œwiatowym Dniu Ziemi, o ingerencji człowieka w naturę i nieporzšdanych skutkach eksploatacji przyrody.
Skupiono się na 2 problemach:
a. zagrożeniach odpadamii rozwišzywaniu problemu odpadów,
b. szerszym wykorzystaniu energii odnawialnej.
Na koniec młodzież prezentowała stroje uczniowskie "eko" - odbył się pokaz mody ekologicznej.

Prosimy o zagłosowanie na nasz projekt http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/707.html
Można głosować już tylko do 15 kwietnia.

Dzień Dawcy Szpiku

1 kwietnia 2014 pani prof Justyna Kulig wraz z paniš Magdalenš Grzelkowskš zorganizowały Dzień Dawcy Szpiku, młodzież miała okazję zarejestrować w bazie DKMS. Była to bardzo udana akcja po której baza powiększyła się o kolenych 33 potencjalnych dawców.

Projekt - Żyję w przyjaznym œrodowisku - I Etap

26.03. odbyła się wycieczka zawodowa młodzieży do Eko-Regionu w Skierniewicach.
Uczniowie zapoznali się z gospodarowaniem odpadami w naszym regionie. Poznali urzšdzenia służšce do sortowania, rozdrabniania i belowania odpadów.
Uczniowie na podstawie zdobytych informacji porzšdkowali wyznaczony teren i prawidłowo segregowali odpady.
Młodzież zapoznała się z recyklingiem odpadów, wykorzystywaniem odpadów w gospodarce,opłatach za wywóz i gromadzenie odpadów, segregowaniem odpadów, oraz przepisach prawnych z tym zwišzanych.
Młodzież zapoznała się z cišgiem technolgicznym dotyczšcym segregacji odpadów, sprzętem służšcym do gospodarowania odpadami.
Na podsumowanie młodzież zastanawiała się nad ustaleniem efektywnych sposobów segregacji odpadów komunalnych i ich gospodarczego wykorzystania. galeria


Pomóżmy Ukrainie

Zachęcamy wszystkich do przyłšczenia się i wsparcia naszej akcji "Pomóżmy Ukrainie".
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w tvskierniewice.pl
kliknij tutaj, aby zobaczyć


Finał konkursu historycznego

26 marca w naszej szkole odbyła się finałowa -ustna częœć dorocznego konkursu historycznego „Życie i działalnoœć Józefa Piłsudskiego w latach 1867- 1935”.
Po częœci pisemnej, do której przystšpiło 16 dwuosobowych reprezentacji klas ZSZ nr 1. Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych drużyn. Byli to:
- J.Orłowski (III TAK) i M. NiedŸwiadek (IITRW)- 30,5 pkt
- K. Jadczak i Ł. Sieligowski ( IIITBO)-29 pkt
- K. Sawicka i N. Romanowska(IIITBA)- 26,5 pkt
- K. Jagura i K. Dębski(ITBO)- 25 pkt
- A. Głusek i M. Ganc (ITEŒ) oraz T. Gałęziewski i A. Sabatowska- 20,5 pkt.

Finałowa częœć konkursu składała się z 4 rund. Pierwsze trzy dotyczyły wiedzy w zakresie następujšcych kategorii pytań:
Biografia Józefa Piłsudskiego (lata 1914 -1935).
Historia ziem polskich i II Rzeczypospolitej obejmujšca lata 1914 – 1939.
Pieœni legionowe i patriotyczne.
Czwarta runda miała charakter sprawnoœciowej rywalizacji pod hasłem „Sprawni jak ułani”- uczestnicy musieli m.in. dosišœć „Kasztanki” czy obrać ziemniaka do ułańskiej zupy.
Zmagania uczestników były niezwykle zacięte, zwłaszcza, że musieli wykazać się nie tylko wiedzš o naszym Patronie, ale również refleksem i sprawnoœciš fizycznš.

Ostatecznie laureatami tegorocznej edycji konkursy wiedzy o patronie szkoły okazali się:
1.J.Orłowski(IIITAK) i M. NiedŸwiadek(IITRW)-18 pkt
2.K.Jadczak i Ł.Sieligowski(IIITBO)-13,5 pkt
3.Gałęziewski i A. Sabatowska-7 pkt
Gratulujemy wszystkim finalistom galeria


Wycieczka - Paryż

W dniach 17-21 marca młodzież naszej szkoły była na wycieczce w stolicy Francji Paryżu.

galeria


Odczyt historyczny

W dniu 20.03.2014 r. w naszej szkole odbył się odczyt historyczny w ramach posiedzenia klubu historycznego im. generała Stefana Grota Roweckiego. galeria


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

W dniu 13.03.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Turniej ma na celu popularyzację wœród młodzieży wiedzy ze znajomoœci przepisów przeciwpożarowych i kształtowanie umiejętnoœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, postepowania na wypadek pożaru i posługiwania się podrecznym sprzętem gaœniczym.
Z naszej szkoły w zawodach uczestniczyli: Kamil Dębski z klasy 1TBO i Natalia Romanowska z klasy 3TBa.
Obydwoje wykazali się bardzo dobrš znajomoœciš przepisów. Kamil Dębski zajšł I miejsce, a Natalia Romanowska II miejsce.
Otrzymali dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
Kamil Dębski będzie reprezentował powiat na zawodach wojewódzkich w grupie szkół ponadgimnazjalnych.

POMOC UKRAINIE

W naszej szkole organizujemy pomoc finansowš i żywnoœciowš dla uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli Liceum Technicznego w Rawie Ruskiej z okręgu lwowskiego. Liceum Techniczne liczy szeœciuset uczniów. Wielu z nich ma polskie korzenie.
Nawišzaliœmy bezpoœredni kontakt z dyrektorem tejże szkoły p.Żanš Jakimowš, która przedstawiła najważniejsze potrzeby uczniów - brak pieniędzy na żywnoœć, œrodki higieniczne, odzież oraz inne.
Zwracamy się z proœbš o przyłšczenie się do naszej akcji i finansowe wsparcie Ukrainy przez skierniewickie firmy.

W szkole odbywajš się akcje:
- loteria fantowa,
- zbiórka pieniędzy,
- akcja ciacho
- zbieranie żywnoœci i ubrań


Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty w naszej szkole

Kierunki w naszej szkole

kliknij na obraz

Kolejna edycja akcji:
"Jogurt zamiast papierosa"

galeria


Walentynki

galeria


Już niebawem walentynki

Dziękujemy darczyńcom za słodycze, jogurty i owoce.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie pracy


W dniu 5 lutego 2014 r. odbył się etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy dotyczšcej prawa pracy wœród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W etapie regionalnym wzięło udział 39 uczniów reprezentujšcych 21 szkół z terenu województwa łódzkiego, wyłonionych w trakcie przeprowadzonego w szkołach etapu szkolnego konkursu. Zadaniem uczestników etapu regionalnego było rozwišzanie testu zawierajšcego 35 pytań.
W konkursie szkołę reprezentowali: Marcin Swiderek z klasy 1TBa, oraz Paulina Ulanowska z 4TB.
II miejsce zdobył Marcin Œwiderek z klasy 1TBa i tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego.Gratulujemy wygranej.


Najlepsze szkoły regionu według rankingu "Perspektyw"


"Portal Perspektywy opublikował ranking szkół ponadgimnazjalnych w kraju.
W rankingu woj.łódzkiego poza technikami łowickimi, wœród 50 najlepszych szkół znalazły się: ZSP w Bolimowie(20),ZSZ Nr 1 w Skierniewicach(21),ZSZ Nr 3 w Skierniewicach(23), ZSP w Godzianowie(31), ZSP im. WŁ.St.Reymonta w Rawie Mazowieckiej(33) oraz ZSP w Białej Rawskiej(45).
Wœród techników na uwagę zasługuje ZSZ Nr 1 w Skierniewicach.
Jako jedyna szkoła naszego regionu znalazła się w elitarnej grupie 150 placówek w kraju, które najlepiej przygotowujš do zawodu, zajmujšc w rankingu 64. pozycję."
ródło: ITS Pištek, 24 stycznia 2014

Zobacz ranking, kliknij poniżejApel - 70 rocznica rozstrzelania 40 więŸniów Pawiaka


20 grudnia minęła 70 rocznica rozstrzelania 40 więŸniów Pawiaka – żołnierzy AK obwodu łowickiego – Łyska i z rejonu wschodniego „Tartak”. Dwudziestu więŸniów Niemcy rozstrzelali w Skierniewicach przy ulicy Rawskiej i dwudziestu w miejscu nieznanym, prawdopodobnie w pobliżu Skierniewic w kierunku Kamiona.
Rocznica ta była okazjš do wyrażenia szacunku dla tych, którzy w marszu do odzyskania wolnoœci byli wzorem i przykładem. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach przygotowali pod kierunkiem Anny Kamińskiej inscenizację majšcš na celu przybliżenie działalnoœci zaangażowanych w walkę konspiracyjnš z okupantem, której celem było odbieranie zrzutów lotniczych na terenie Skierniewic i okolic.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć

galeria

"Ach...co to był za bal"

W sobotę 11 stycznia swój bal studniówkowy mieli uczniowie z naszej szkoły. Bal odbył się w Centrum Konferencyjno-Rozrywkowym "Maraton".
Zapraszam do obejrzenia zdjęć - linki poniżej

http://skierniewice.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/2126228,studniowka-2014-w-skierniewicach-zsz-nr-1-zdjecia,galeria,id,t,tm.html#d8d2ace6f0a82524,1,3,6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.729436263733751.1073741898.265217690155613&type=3
http://www.dziennikskierniewicki.pl/studniowki-2014-uczniowie-zsz-nr-1-bawia-sie-w-maratonie-zdjecia/

Œwięta Bożego Narodzenia

Œwięta Bożego Narodzenia, to szczególny czas w roku, przepełniony życzliwoœciš i dobrociš. Niech te wyjštkowe dni pełne rodzinnego ciepła i zrozumienia, napełniš Wszystkich radoœciš, zdrowiem i pokojem. Niech będzie to czas wytchnienia od codziennoœci i trudów. Niech chwila refleksji i dobrej nowiny, da siłę do podejmowania nowych wyzwań w nadchodzšcym 2014 roku. Wszelkiej pomyslnoœci życzy
Dyrekcja oraz Nauczyciele

PROJEKT UNIJNY - LEONARDO DA VINCI 2013 "DOBRE KWALIFIKACJE- DOBRY START"

W listopadzie 2013 r. uczniowie klasy II i III technikum architektury krajobrazu uczestniczyli w ramach projektu-Leonardo da Vinci 2013, "Dobre kwalifikacje - dobry start" w praktykach zawodowych realizowanych w oœrodkach szkoleniowych Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Zwišzku Przemysłowego Berlina i Branderburgii. Głównym celem praktyk zawodowych było nabycie przez uczniów klas technikum architektury krajobrazu umiejętnoœci zwišzanych z projektowaniem i wykonaniem elementów małej architektury ogrodowej, a w szczególnoœci:

  • wykonanie nawierzchni ogrodowych na różnym rodzaju podłoża,
  • wykonanie i obsadzenie murków ogrodowych (suchych i murowanych),
  • wykonanie schodów ogrodowych.
Oto starania i efekty naszej pracy:


Relacja z praktyk

"Mapei - szkolenia budowlane"

13 listopada w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczniów prowadzone przez firmę Mapei.

"Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - Bioróżnorodnoœć w obrębie roœlin drzewiastych i zielnych w ogrodzie szkolnym"

"95 Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległoœci"

"Dzień Edukacji Narodowej"

"Dzień budowlańca" - relacja z wydarzenia

Przypominamy
W dniu 11 paŸdziernika (pištek) w naszej szkole organizujemy „Dzień budowlańca”

"Bezpieczna droga do i ze szkoły"

Apel - dot. powstania warszawskiego

Œwięto Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach

Rocznica Wybuchu II Wojny œwiatowej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

galeria

Terminy egzaminów poprawkowych matura 2012/2013

Terminy egzaminów poprawkowych

Informacja o dofinansowaniu

13.08.2013 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

galeria

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

26.04.2013 r.- Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

IV Rajd Budnicki

Jan Paweł II

Rozstrzygnięcie konkursu :
„ Życie i działalnoœć Józefa Piłsudskiego"

Seminarium: "Postaw na Odnawialne ródła Energii"

Seminarium: "Postaw na Odnawialne ródła Energii"

Rozstrzygnięcie konkursu: "Postaw na OZE - pokaż jak wyobrażasz sobie odnawialne Ÿródła energii w swoim domu."

Wycieczka edukacyjna w ramach projektu europejskiego POKL „Szkoła XXI wieku partnerem na rynku pracy”

Przedłużenie terminu składania prac na konkurs "Postaw na OZE"

Konkurs historyczny „ Życie i działalnoœć Józefa Piłsudskiego"

Rozstrzygnięcie konkursu : "Jak mogę polepszyć stan œrodowiska"

Uwaga: Zmiana planu lekcji

Konkurs : "Jak mogę polepszyć stan œrodowiska"

Muzeum Powstania Warszawskiego

Osišgnięcia uczniów - apel

Studniówka 2013

Życzymy sukcesów na maturze.
Foto na portalu http://skierniewice.naszemiasto.pl/.

 

Jogurt za papierosa

Projekt unijny - Leonardo da Vinci 2013
"Dobre kwalifikacje - dobry start"

Konkurs na logo RMR

image
 

9 I 2013 Konkurs matematyczny
"Matematyka moja Pasja"

Kontakt

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

im Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

ul. Pomologiczna 6

96-100 Skierniewice

 

tel:        46 833 68 66

mail:     budowlanka1@wp.pl

 

 Dojazd

Linki

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • Wizjer
  • Patronat MAPEI
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Edukacja w Skierniewicach
  • Młodzieżowa Rada Miasta Skierniewice
 
 
Strona główna | Historia Szkoły | Współpraca z zagranicš | Rekrutacja| Wizjer | Facebook

Š 2008-2013     Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach         opracował Andrzej Żytyński