Erasmus+ 2017/2018

Pięć grup na dwutygodniowych stażach praktycznych w Hiszpanii, Niemczech i Portugalii w ramach Programu Erasmus+ Tytuł Projektu ?Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy?

Od marca do października 74 uczniów z kierunków

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik organizacji reklamy
 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (treści kształcenia zmieniono na: operator sprzętu wolnojezdnego)
 • stolarz

kształciło się nieodpłatnie w zakładach branżowych, firmach, centrach kształcenia zawodowego min. w zakresie:

 • montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz eksploatacji i instalacji urządzeń energetycznych (miejsce stażu Granada / Hiszpania)
 • projektowania i wykonywania produktów z grawerem laserowym, billboardów, standów, pop-upów, fotomurale, reklam LED (miejsce stażu Granada / Hiszpania)
 • aranżacji ogrodów z komponowaniem elementów małej architektury (miejsce stażu Frankfurt(Oder) / Niemcy)
 • przedmiarowania robót izolacyjnych, okładzinowych i podłogowych oraz obróbki płyt okładzinowych i izolacyjnych z korka naturalnego (miejsce stażu Barcelos / Portugalia)
 • obsługi maszyn budowlanych (koparki i ładowarki Liebherr (miejsce stażu Brandenburg a.d. H. / Niemcy)
 • obsługi maszyn do obróbki drewna (miejsce stażu Brandenburg a.d. H. /Niemcy)

Każdy z uczestników został objęty dofinansowaniem ze środków FRSE w ramach Programu Erasmus+ w wysokości 100%. Dofinansowanie obejmowało kategorie: transport, kształcenie zawodowe, zakwaterowanie plus wyżywienie, kieszonkowe (od 150,00 Euro do 270,00 Euro), zajęcia kulturowo-językowe, wycieczki branżowe i inne atrakcje sprzyjające poznaniu kultury danego kraju.

Po pozytywnie zakończonym stażu uczestnik otrzymał certyfikat z opisem nabytych kompetencji. Kolejny dokument potwierdzający nabyte umiejętności, uczeń otrzyma z Krajowego Centrum Europass.

Prezentacja podsumowująca praktyki w Portugalii

Prezentacja podsumowująca praktyki – kierunek technik architektury krajobrazu

Prezentacja podsumowująca praktyki w Hiszpanii – kierunek technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Prezentacja podsumowująca praktyki – kierunek technik organizacji reklamy

Prezentacja podsumowująca praktyki – kierunek monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz

Wywiady w Radiu RSC dotyczące projektu

Skip to content