Matura 2024

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2023 oraz 2024

1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z
rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne
obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które
nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/
2. Prezentacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla
Formuły 2023 i Formuły 2015
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%2 0EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf
3. Komunikaty w sprawie listy zadań jawnych z języka polskiego (oraz innych języków)
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnychzadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/
4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialydodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/
5. Zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej z języka polskiego
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/po kazowe/Polski_PP/Materia%C5%82y%20dodatkowe_zbi%C3%B3r%20zada%C5%84%20d
o%20ustnej%20matury.pdf
6. Filmy z przykładowymi nagraniami egzaminu w Formule 2023 z języka polskiego
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialydodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/
7. Materiały informacyjno-szkoleniowe z języka polskiego
https://www.oke.poznan.pl/cms,6130,egzamin_z_jezyka_polskiego_materialy_informac yjno_szkoleniowe.htm
8. Filmy, scenariusze i prezentacje (dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z
biologii, chemii i języka polskiego), które można wykorzystać również do przygotowania
do egzaminu maturalnego w Formule 2023.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/materialydodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/
9. Przepisy prawne dotyczące egzaminu maturalnego
https://www.oke.poznan.pl/cms,717,podstawa_prawna.htm

Skip to content