Sławomir Radziszewski

Stypendium szkolne 2022/2023

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

 
Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice: uczniom szkół publicznych, niepublicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga!
W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

 

(więcej…)

 

Praktyki zagraniczne

We wrześniu 2021 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach udali się na dwutygodniowe staże zawodowe w ramach programu Erasmus +. W przeciwieństwie do innych szkół naszego regionu miejscem docelowym nie była Grecja, lecz cztery inne kraje europejskie: Niemcy, Portugalia, Włochy, Hiszpania.

(więcej…)

Skip to content