Informacja dla szkół dla dorosłych

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach dla szkół dla dorosłych

 

Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej

 

Na rok szkolny 2019/2020 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

liceum ogólnokształcące dla dorosłych

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

    1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym pozytywnego wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, jeżeli taki został przeprowadzony – od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r.  godz. 12:00 
    2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 16 lipca 2019 r. o godz. 12:00.
    3. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do szkoły dla dorosłych w postaci przedłożenia odpowiednio oryginału świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej  szkoły podstawowej albo dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych, oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie oraz zaświadczenia lekarskiego w przypadku ubiegania o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych – o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dla dorosłych – od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do 23 lipca 2019 r. godz. 12:00.
    4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00.
Skip to content