Uczniowie w Programie Erasmus+ 2017/2018

[huge_it_gallery id=”127″]

 

Pięć grup na dwutygodniowych stażach praktycznych w Hiszpanii, Niemczech i  Portugalii w ramach Programu Erasmus+ Tytuł Projektu ?Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy?

Od marca do października  74 uczniów z kierunków

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
– technik organizacji reklamy                                                                                  
 – technik architektury krajobrazu                                                                                              
– technik budownictwa                                                                                
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  (treści kształcenia zmieniono na: operator sprzętu wolnojezdnego)       
– stolarz                              

kształciło się nieodpłatnie w zakładach branżowych, firmach, centrach kształcenia zawodowego min. w zakresie:

  • montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz eksploatacji i instalacji urządzeń energetycznych ( miejsce stażu Granada / Hiszpania)
  • projektowania i wykonywania produktów z grawerem laserowym, billboardów, standów, pop-upów, fotomurale, reklam LED  (miejsce stażu Granada / Hiszpania)
  • aranżacji ogrodów z komponowaniem elementów małej architektury (miejsce stażu Frankfurt(Oder) / Niemcy)
  • przedmiarowania robót izolacyjnych, okładzinowych i podłogowych oraz obróbki płyt okładzinowych i izolacyjnych z korka naturalnego (miejsce stażu Barcelos / Portugalia)
  • obsługi maszyn budowlanych (koparki i ładowarki Liebherr (miejsce stażu Brandenburg a.d. H. / Niemcy)
  • obsługi maszyn do obróbki drewna (miejsce stażu Brandenburg a.d. H. /Niemcy)

Każdy z uczestników został objęty dofinansowaniem ze środków FRSE w ramach Programu Erasmus+  w wysokości 100%.  Dofinansowanie obejmowało kategorie: transport, kształcenie zawodowe, zakwaterowanie plus wyżywienie, kieszonkowe ( od 150,00 Euro do 270,00 Euro),  zajęcia kulturowo-językowe, wycieczki branżowe i inne atrakcje sprzyjające poznaniu kultury danego kraju.

Po pozytywnie zakończonym stażu uczestnik otrzymał certyfikat z opisem nabytych kompetencji. Kolejny dokument potwierdzający nabyte umiejętności, uczeń otrzyma z Krajowego Centrum Europass.

Skip to content