TURNIEJ WIEDZY O ENERGETYCE ODNAWIALNEJ

W dniu 7 marca 2019 r w Sieradzu odbyły się eliminacje okręgowe III Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Energetyce Odnawialnej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – Tomasz Moskwa i Mateusz Walendzik. Opiekę nad uczniami sprawowała Halina Marat.
Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat energetyki odnawialnej, jej zasobów, wykorzystania oraz projektowania instalacji energetyki odnawialnej.
Mateusz Walendzik zajął 5 miejsce natomiast Tomasz Moskwa zajął 8 miejsce w turnieju.
Ogromnie gratulujemy !!!