Otwarcie sezonu Nowych Horyzontów

W dniu 21.10.2019 rozpoczęto program Nowe Horyzonty (opiekun prof. Ewa Viscardi) poprzez wyjście do kina ?Polonez? uczniów klas: III FR, III TBE, IV TEO na projekcję  filmu   pt. ?Komunia?, w reżyserii A. Zameckiej. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to powstała w 2003 organizacja pozarządowa, której celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej spoza głównego nurtu. Projekcje filmowe na NHEF poprzedzane są prelekcją ilustrowaną prezentacjami multimedialnymi, które wzbogacają wyjście do kina o konteksty przydatne uczniowi i są inspiracją dla nauczyciela. Możemy spodziewać się filmów wartościowych pod względem artystycznym i poznawczym, nowości oraz tytułów należących do kanonu polskiej i światowej kinematografii. Znajdziesz w nich inspiracje, pobudzą twoją ciekawość oraz rozwiną zainteresowania i kompetencje. Seanse Nowych Horyzontów otwierają oczy na świat, mierzą się z trudnymi tematami co zachęca do stawiania niewygodnych pytań, rozważań nad rozwiązaniami i poszukiwanie odpowiedzi lub wskazówek. Człowiek to tajemnica, a spotkania pozwalają dotknąć problemów, mierzyć się z dylematami etycznymi postaci ekranowych, poczuć i przeżywać nieprawdopodobne sytuacje.

Skip to content