?Lepszy Internet zależy od Ciebie!? – konkurs informatyczny

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnej w programie Prezi, w formie historii zawierającej od 10 do 20 wątków. Tematyka prezentacji powinna bezpośrednio nawiązywać do tegorocznego hasła Dnia Bezpiecznego Internetu (Lepszy Internet zależy od Ciebie!).
2. Prezentacje powinny być wykonane przez uczniów samodzielnie.
3. Na ostatnim slajdzie powinny znajdować się bibliografia oraz netografia, wykorzystane do stworzenia prezentacji.
4. Nauczyciel-opiekun zobowiązany jest nagrać gotową prezentację na płytę CD, DRUKOWANYMI LITERAMI zamieścić na niej dane ucznia: imię, nazwisko, klasa, pełna nazwa szkoły (adres). Ponadto każda praca powinna być zaopatrzona w osobną metryczkę, wypełnioną przez nauczyciela.
5. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 2 prace. Prace nie mogą być zbiorowe!

Prace należy przekazać lub przesłać WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, na nośnikach CD, w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 5 marca 2016 r. na adres:
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 w Łodzi
ul. Okólna 181
91-520 Łódź
z dopiskiem ?DBI 2016 – KONKURS INFORMATYCZNY?

 

Skip to content