?Bądź konkurencyjny na rynku pracy? – konferencja podsumowująca projekt

[huge_it_gallery id=”95″]

 

Konferencja  podsumowująca projekt mobilności  realizowany ze środków programu PO WER VET ? tytuł projektu ?Bądź konkurencyjny na rynku pracy? ; dofinansowanie do projektu: 108.040,00 Euro. Projekt skierowany do 64 uczniów ZSZ Nr 1 . Uczniowie odbyli  dwutygodniowe staże zagraniczne w Hiszpanii i Niemczech. Grupy docelowe to: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik architektury krajobrazu, Technik budownictwa, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Skip to content