ABC Architektury ? VIII edycja warsztatów architektonicznych dla uczniów szkół średnich

[huge_it_gallery id=”109″]

 

18.04.2018r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ w ramach XVIII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, odbyły się warsztaty, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły: Anna Chmiel, Angelika Jarosz, Piotr Mirowski z kl 4TB, Izabella Dyśko, Damian Kruś z kl 3 TB, Karolina Piotrowska, Katarzyna Kowalczyk z kl 2AK, Szymon Stopiński, Mateusz Jaroń z kl 1 TB oraz opiekun grupy, Barbara Białek.
Warsztaty składały się z 4 bloków tematycznych: Urbanistyka, Bryła, Konstrukcja oraz Funkcja. Każdy blok trwał około 1,5 h, rozpoczynając się krótkim wstępem teoretycznym na temat danego zagadnienia. W dalszej części uczestnicy w grupach 4?5 osobowych wykonywali ćwiczenia, korzystając z wcześniej przygotowanych dla nich podkładów i materiałów. Na zakończenie każdego bloku przeprowadzana była merytoryczna dyskusja z grupami, dotycząca wyników ich pracy. W trakcie zajęć oraz podczas przerwy na posiłek, uczestnicy mieli czas na integrację oraz rozmowę z prowadzącymi studentami na temat studiów na Politechnice Łódzkiej i życia studenckiego. Warsztaty te, miały na celu stworzenie młodzieży szkolnej możliwości zapoznania się z najważniejszymi elementami kształcenia architektonicznego, rozwinięcie wrażliwości na problemy otaczającej przestrzeni, zachęcenie do pogłębienia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy, a także zainteresowanie tematem architektury i budownictwa osób chętnych do podjęcia studiów architektonicznych czy budowlanych.
Nasza młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem w wykonywane zadania. Praca w zespołach często zmuszała do pójścia na pewne kompromisy aby powstał wspólny projekt, choć każdy z uczestników miał swoje wizje rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych.
Makieta mostu o konstrukcji prętowej, którą wykonywali Szymon Stopiński, Mateusz Jaroń oraz Karolina Piotrowska i Katarzyna Kowalczyk, zajęła pierwsze miejsce pod względem wytrzymałości na obciążenia. Konstrukcja ta nie uległa zniszczeniu pod obciążeniem 10 kg.
Zajęcia trwały 7 godzin lecz naszej młodzieży nie opuszczał dobry humor, kreatywność i zaangażowanie. Wszystkim warsztaty się podobały. Ten czas upłynął nam w miłej atmosferze. Uważam, iż była to bardzo dobra lekcja łącząca teorię z praktyką. Dziękuję młodzieży za udział w warsztatach i gratuluję sukcesów.
Barbara Białek

Skip to content