Rekrutacja

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach

Na rok szkolny 2015/2016 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

4 -letnie technikum

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik ochrony środowiska
 • technik ogrodnik
 • technik urządzeń sanitarnych

3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa

 • murarz ? tynkarz
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • cieśla
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (wcześniej: technolog robót wykończeniowych w budownictwie )

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do klas I w roku szkolnym 2015/2016:

 • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum (czerwiec 2015 r.)
 • Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o ilości punktów otrzymanych na egzaminie
  w gimnazjum (czerwiec 2015 r.)
 • Zaświadczenie o przydatności do zawodu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).

SKIEROWANIA NA BADANIA WYDAJE SEKRETARIAT SZKOŁY
CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-15.00.

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

od  01 kwietnia 2015 r.  do  30  kwietnia 2015 r., do godz. 13.00

Składanie kopii  świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 26.06.2015 r. do  01.07.2015 r. do godz.13.00 – dotyczy osób spoza systemu

Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół
i deklarowanej kolejności na liście preferencji w terminie
od 22 do 23 czerwca 2015 r. do godz 15:00

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

3 lipca 2015r.     do godz. 13.00 ( lista wstępna )

7 lipca 2015r.     do godz. 13.00 ( lista ostateczna )

Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej :

od  3 lipca  2015 r. godz. 13.00 do 7 lipca 2015 r. godz. 12.00

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/2014_10.pdf

 

Skip to content