Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 (drugi semestr)

  1. Klasa 3 TOR od 04.03.2019 do 15.03.2019 – praktyki zawodowe w zakładach i firmach zajmujących się reklamą w zakresie przeprowadzania analiz marketingowych i kampanii reklamowej, projektowania środków reklamowych i ich realizacją oraz ocena przebiegu efektów i korzyści z przeprowadzonej kampanii reklamowej.
  2. Klasa 3 TUF od 04.03.2019 do 29.03.2019 – praktyki zawodowe w różnych zakładach o profilu fryzjerskim.
  3. Klasa 3 TEO od 06.05.2019 do 17.05.2019 – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, zakładach instalacyjnych lub dystrybucyjnych urządzenia hydrauliczne, wentylacyjne, przetwarzające biomasę itp.
  4. Klasa 3 TB od 06.05.2019 do 17.05.2019 – praktyki zawodowe w różnych zakładach i firmach o kierunku budowlanym oraz biurach projektowych i nadzoru budowlanego.
  5. Klasa 2 TAK od 06.05.2019 do 17.05.2019 – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, zakładach zajmujących się zagospodarowaniem terenów zieleni, (upiększanie skwerów miejskich, tworzenie parków, ogrodów, projektowanie ogrodów i małej architektury).
  6. Klasa 2 TO od 06.05.2019 do 31.05.2019 – praktyki zawodowe w różnych zakładach i firmach o kierunku ogrodniczym.

W dniach j.w. wymienione grupy nie będą miały zajęć w szkole.