konkurs

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
„WRÓG NIGDY NIE ŚPI – NIE DLA
NARKOTYKÓW I DOPALACZY!

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach, Urząd Miasta
  Skierniewice, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, Komenda
  Miejska Policji w Skierniewicach, Kinoteatr ?Polonez?
 2. Cel konkursu:
  Podejmowanie działań w ramach profilaktyki, przeciwdziałania i podnoszenia świadomości
  młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków
  psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i  dopalaczy.
 3. Uczestnicy
  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i ponadpodstawowych
  na terenie miasta Skierniewice.
 4. Prace konkursowe
  Warunkiem przystąpienia jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu.
  Plakat powinien zawierać hasło promujące temat konkursu oraz propozycję graficzną.
  Uczestnicy przygotują plakat wykonany dowolną techniką format A 2.
  Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie.
  Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace własnego autorstwa uczestników.
  Każdy plakat (podpisany na odwrocie) dostarczyć należy z formularzem zgłoszeniowym.
 5. Ocena prac
  Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej wg następujących kryteriów:
  zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne
  i estetyczne.
 6. Uwagi końcowe
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy.
  Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
  Nagrodzone plakaty wezmą udział w wystawie w TPD ul. Rybickiego 6. Organizator
  zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród
  w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. Organizator nie
  przewiduje zwrotu prac konkursowych.
  UWAGA !
  Prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego Beaty Gradowskiej
  p.110 lub do sekretariatu szkoły do dnia 29.10.2020 r.

Gratulujemy naszym uczennicom!

13 grudnia w Kinoteatrze Polonez odbyło się podsumowanie projektu ?Chcemy być zdrowi ? narkotykom i dopalaczom mówimy NIE? realizowanego przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Skierniewicach.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat ?Wybieram zdrowie ? narkotykom i dopalaczom mówię STOP? skierowanym do młodzieży ze skierniewickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce zajęła Julia Soszka uczennica klasy I TOR
II miejsce zajęła Anna Dubel uczennica klasy II TOR
Wyróżniono pracę Patrycji Pietrzyk uczennicy klasy I TOR

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali nagrody i dyplomy
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia z wręczenia nagród, które odbyło się podczas podsumowania projektu znajdują się: facebook.com

Skip to content