Matura 2017

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego 
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej

 • Przedmioty obowiązkowe
  w części ustnej: język polski, język obcy nowożytny
  w części pisemnej: język polski, język obcy nowożytny matematyka.
 • Przedmioty dodatkowe
  Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych
  w części ustnej z: języka obcego nowożytnego, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – języka kaszubskiego,
  w części pisemnej z: biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego, języka polskiego, języka regionalnego – języka kaszubskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu.                                                                                             Więcej na temat egzaminu maturalnego w 2017 r. dla techników w zakładkach:

Informacje dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu po raz pierwszy oraz dla absolwentów

Harmonogram egzaminów maturalnych

Deklaracje maturalne

Egzamin w nowej formule

Egzamin w starej formule

Arkusze z lat 2005 – 2016

Skip to content