Harmonogram egzaminu maturalnego dla absolwentów wszystkich typów szkół

Egzamin maturalny przeprowadzany na terytorium Polski

Część ustna egzaminu maturalnego dla zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1 ?rozporządzenia 1905?

od 15 do 19 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca)język polski
język mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
języki obce nowożytne
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Część pisemna egzaminu maturalnego

CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
8poniedziałekjęzyk polski – pp*język polski – pr*
9wtorekmatematyka – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10środajęzyk angielski – ppjęzyk angielski – pr
język angielski – dj*
11czwartekBoże Ciało
12piątekDzień bez egzaminów
13, 14sobota, niedziela
15poniedziałekmatematyka – prfilozofia – pp
filozofia – pr
16wtorekbiologia – pp
biologia – pr
wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
17środachemia – pp
chemia – pr
informatyka – pp
informatyka – pr
18czwartekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
19piątekgeografia – pp
geografia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
20, 21sobota, niedziela
22poniedziałekjęzyk włoski – pp
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
język włoski – pr
język włoski – dj
23wtorekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
24środafizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia – pp
historia – pr
25czwartekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
26piątekjęzyk rosyjski – ppjezyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
27, 28sobota, niedziela
29poniedziałekjęzyk mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język mniejszości narodowych – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr

* pp ? poziom podstawowy; pr ? poziom rozszerzony; dj ? poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Harmonogram egzaminów maturalnych (komisja.pl)

Skip to content