Harmonogram egzaminu maturalnego 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
19–21 majajęzyk polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodzina 9:00Godzina 14:00
4wtorekjęzyk polski – pp *język łaciński i kultura antyczna – pr *
5środamatematyka – pphistoria muzyki – pr
6czwartekjęzyk angielski – pphistoria sztuki – pr
7piątekjęzyk angielski – pr
język angielski – dj *
filozofia – pr
8
9
sobota
niedziela
10poniedziałekjęzyk polski – prjęzyk łemkowski – pr
język kaszubski – pr
11wtorekmatematyka – prwiedza o społeczeństwie – pr
12środabiologia – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
13czwartekgeografia – prjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14piątekchemia – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15
16
sobota
niedziela
17poniedziałekhistoria – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
18wtorekfizyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
19środainformatyka – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
20czwartekjęzyki mniejszości narodowych – ppjęzyki mniejszości narodowych – pr
20 czwartekgodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pp) **
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki
mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane
w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM *

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Część ustna egzaminu maturalnego
7-8 czerwcajęzyk polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
1wtorekjęzyk polski – pp **język polski – pr **
2środamatematyka – ppmatematyka – pr
3czwartekBoże Ciało
4piątekDzień bez egzaminów.
5
6
sobota
niedziela
7poniedziałekjęzyk angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia sztuki – pr
8wtorekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk angielski – pr
język angielski – dj **
9środabiologia – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
10czwartekgeografia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
11piątekchemia – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
12
13
sobota
niedziela
14poniedziałekinformatyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
15wtorekfizyka – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
16środajęzyki mniejszości narodowych – pp
historia – pr
historia muzyki – pr
języki mniejszości narodowych – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2021 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM *

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Źródło

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 rokuz aktualizacją z dnia 22 grudnia 2020 r.

Skip to content