XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi ?Gospodarka światowa ? wolny handel czy protekcjonizm??. XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Prof. dr hab. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w  Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w „Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl > zakładka ?Bieżąca edycja? (link bezpośredni do pliku:http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxiiolimpiadainformator.pdf).

Zgłoszenia udziału szkoły w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html (rejestracja zajmuje kilka minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 30 września 2018 r.

Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Ponadto będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji o zawodach XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Państwa stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: http://owe.pte.pl/kontakt.html.

Skip to content