XXIV edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: techników i branżowych szkół I stopnia z terenu województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do młodzieży, której artystyczne pasje związane są z fotografią, literaturą i sztukami plastycznymi.
Przebieg Przeglądu Twórczości Artystycznej ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie na poziomie szkolnym wybieranych jest do pięciu najlepszych prac w ramach poszczególnych kategorii, które następnie reprezentować będą szkołę w etapie wojewódzkim. Prace zgłoszone do drugiego etapu (do 14 lutego 2020 r.) zostaną poddane ocenie Jury, które zostanie powołane przez organizatorów.
Prace oceniane będą w kategoriach:
twórczość fotograficzna ? temat: ?Pod stopami?,
twórczość literacka ? tematyka dowolna,
twórczość plastyczna ? technika i tematyka dowolne.
Najbardziej wartościowe projekty zostaną nagrodzone. Wyniki twórczych działań młodzieży będą opublikowane w biuletynie okolicznościowym, jak również zostaną zaprezentowane na uroczystej gali podsumowującej Przegląd i wystawach pokonkursowych.
O czasie i miejscu ogłoszenia wyników nauczyciele-opiekunowie zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje te zostaną podane również na stronie internetowej organizatora: www.zsp9.pl (zakładka Przegląd).

Regulamin 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie nauczyciela – opiekuna uczestnika

Oświadczenie opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

Skip to content