XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje w bieżącym roku akademickim XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce im. Profesora Kazimierza Sokołowskiego.
Serdecznie zapraszamy Uczniów wszystkich klas Państwa Szkoły do  udziału w Konkursie. Laureaci Konkursu mają zapewniony wstęp na studia prowadzone na Wydziale Nauk  Ekonomicznych i Zarządzania UMK w ciągu trzech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Ponadto,  Laureaci Konkursu zostaną również wyróżnieni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 7 grudnia 2018 roku w budynku  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina
13a. Odbędzie się jeden etap, w którym zostaną wyłonieni jego Laureaci. Zapraszamy na godz. 10.30.
Prosimy o zgłaszanie uczniów do Konkursu wyłącznie na załączonym formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony  i podpisany formularz proszę przesłać na adres e-mail mkuzel@umk.pl (w formie skanu) lub na adres:
dr Marcin Kuzel
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.
Więcej informacji o Konkursie mogą Państwo uzyskać kierując pytania do
sekretarza konkursu, dr Marcina Kuzel, adres e-mail: mkuzel@umk.pl, tel. 56/611-48-98 (dyżur
telefoniczny w środy w godz.11:30-12:30). Na stronie internetowej Wydziału (www.econ.umk.pl,
zakładka Kandydat/Oferta dla szkół średnich/Konkursy dla uczniów szkół średnich) dostępny jest regulamin  konkursu, formularz zgłoszeniowy, zalecana literatura oraz przykładowe pytania konkursowe.
———————————————————————–
Komitet Organizacyjny Konkursu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.econ.umk.pl
Skip to content