Wycieczka klasy I TB do Łodzi

Na przełomie kwietnia i maja 2023 r. w Łodzi odbywał  się XXII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w którym tradycyjnie uczestniczą uczniowie naszej szkoły. W tym roku uczniowie brali udział w warsztatach architektonicznych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz zwiedzali Centrum Nauki i Techniki EC1. Warsztaty miały na celu pokazanie pracy z goglami VR na przykładzie modelu wirtualnego budynku, który można modyfikować. Warsztaty prowadziły: pani dr inż. arch. Maria Agajew oraz pani dr inż. arch. Agata Glinkowska – Musiałek, którym bardzo dziękujemy. W drugiej części wycieczki uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali stałe wystawy w Centrum Nauki i Techniki EC1. EC1 są to zrewitalizowane historyczne pomieszczenia Elektrowni Łódzkiej zaadoptowane na potrzeby Centrum Nauki i Techniki. Znajduje się tam najnowocześniejsze w Polsce Planetarium, niestety z powodu ograniczeń czasowych nie mogliśmy uczestniczyć w pokazach i pozostało nam tylko zwiedzanie wystaw. Na wystawach można było zobaczyć jak turbina współpracuje z generatorem, zobaczyć wnętrze kotła oraz urządzenia pracujące w elektrowni. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych eksperymentach naukowych a także sprawdzić swoje wiadomości z chemii lub z fizyki. Wycieczka nie była by w pełni udana gdyby nie było w programie zwiedzania galerii handlowej w której również byliśmy. Opiekunami wycieczki byli: pan Waldemar Janus i pan Tadeusz Maciejak.

Skip to content