Wycieczka i szkolenia w firmie DEFRO

W dniu 7.12.2022 klasy technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej uczestniczyły w szkoleniu, które odbyło się w siedzibie firmy DEFRO w Woli Strawczyńskiej.

Szkolenie odbyło się dla klas III TEO, IV TEOp oraz IV TEOg.

Firma DEFRO zajmuje się produkcją oraz sprzedażą urządzeń grzewczych takich jak kotły gazowe, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczniów
z asortymentem, technologią produkcji ww. urządzeń, zasadą działania oraz montażem urządzeń w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z firmą branżową, zasadami jej funkcjonowania oraz odbyć ciekawe szkolenie praktyczne co niewątpliwie zaowocuje w przyszłości.

Wiedzę nabytą podczas szkolenia uczniowie będą mogli wykorzystać w praktyczny sposób
w przyszłej pracy zawodowej.

Szkolenie zorganizowała Pani Halina Marat, a dodatkową opiekę nad uczniami sprawowała Pani Judyta Piątkowska.

Skip to content