Uroczystości związane z 98 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości

Dnia 11 listopada w Kościele Garnizonowym w Skierniewicach po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczniowie ZSZ nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego  w Skierniewicach wystąpili z krótkim montażem słowno ?  muzycznym z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie przedstawili program pt: ?Niepodległa?  w oparciu o teksty literackie. Występ urozmaiciły piosenki i pieśni legionowe w wykonaniu Michała Domagały ucznia klasy II TAK i Wiktorii Bończak uczennicy  kl. II TAK.  Uczniowie wzruszyli zebranych swoim występem i zostali nagrodzeni owacjami na stojąco.

Program zrealizowano na podstawie scenariusza przygotowanego przez: Annę Kamińską, Magdalenę Grzelkowską i Monikę Niklewicz.

Skip to content