?SKIERNIEWICERZY, CZYLI SĄSIEDZI?

[huge_it_gallery id=”85″]

Izba Historii Skierniewic wraz z Towarzystwem Przyjaciół Skierniewic i Akademią Twórczości są organizatorami imprezy poświęconej Żydom ? ?Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi?. Do udziału w czynnym przygotowaniu została zaproszona również młodzież z naszej szkoły.

Klaudia Ceret, Magdalena Maciejak, Zuzanna Caban, Weronika Jaroszewska, Dominika Mikina, Anna Dubel, Karolina Sas, Karolina Jabłońska, Natalia Pysiak uczennice kl. II Technikum Organizacji Reklamy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, pod opieką Iwony Iwanickiej wzięły czynny udział w organizacji niektórych punktów imprezy, m. in. uczestniczyły w przygotowywaniu wystaw o Esterze Karp oraz Fotosynteza. Uczestniczyły w rozplanowaniu aranżacji obydwu wystaw, wieszaniu prac, ich reklamie wizualnej. Ponadto opracowały szlak zwiedzania miasta śladami skierniewickich Żydów.

Na  warsztatach z wycinanki hebrajskiej były również klasy: I Technikum Organizacji Reklamy, III i IV Technikum Architektury Krajobrazu.

Projekt ?Skierniewicerzy, czyli sąsiedzi? adresowany jest do wszystkich mieszkańców. Złożą się na niego wystawy, wykłady, koncerty, warsztaty i spacer śladami skierniewickich Żydów.

Skip to content