Praktyki zawodowe – staż w Hiszpanii

 • 20170509_095150_r
 • 20170509_103712_r
 • 20170512_110054_r
 • 20170509_115605_Burst01_r
 • 20170512_115402_r
 • 20170512_115234_r
 • 20170515_190938_r
 • 20170515_183634_r
 • 20170517_152315_r
 • 20170519_113250_r
 • 20170517_172743_r
 • 20170519_113341_r
 • 20170519_114658_r
 • 20170519_113810_r
 • 20170519_115231_r
 • 20170519_115133_r
 • 20170519_123109_r
 • 20170519_124947_r
 • 20170519_124931_r

Uczniowie lasy II technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dniach 6-20 maj 2017 odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w miejscowości Granada.

Realizowany obecnie projekt 2017 pt. ?Bądź konkurencyjny na rynku pracy? odnosi się do celów strategicznych miasta Skierniewice w zakresie „poprawy warunków nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” oraz do strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007 – 2020 w aspekcie „podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa, jakości życia, aktywności społecznej”. Projekt realizowany ze środków FRSE ? PO WER na zasadach programu Erasmus+. Uczniowie z kierunków Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TUiSEO), Technik architektury krajobrazu ( TAK), Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( MZ) i Technik budownictwa (TB) odbywają staż w Niemczech i Hiszpanii. Uczestnicy każdej z czterech grup 2-tygodniowego stażu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z transportem (również za przelot do Malagi), otrzymują wysokie kieszonkowe , pełen pakiet socjalno-bytowy, świetnie zagospodarowany czas wolny, min. zwiedzanie ? rekreacja: Granada, Alhambra, Sewilla, Malaga, Cordoba (Hiszpania); Berlin, Tropical Island, Potsdam, Frankfurt/Oder: park linowy, ścianka wspinaczkowa, strzelnica, bowling (Niemcy). Uczniowie ZSZ Nr 1 otrzymują dodatkowo pomoce dydaktyczne (słowniki branżowe, rozmówki hiszpańsko-polskie i niemiecko-polskie) oraz pakiet zajęć kulturowo-językowych. Przyznane przez Agencję Narodową dofinansowanie dla ww. działań projektowych wynosi : 108 040,00 Euro.

Skip to content