Podsumowanie projektu – „Mobilny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy”