Podsumowanie projektu praktyk zagranicznych

Konferencja podsumowująca projekt mobilności 2020 – 2022 w ramach Akcji 1.

Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku 2020            

Nr wniosku 2020 -1-PL01-KA102-080536                                                                                               

Tytuł: Odkryj swój potencjał zawodowy

Hymn Unii Europejskiej wykonany przez ucznia Arona Mikulskiego rozpoczął spotkanie.

Dyrektor szkoły, Pan Waldemar Janus przedstawił działalność szkoły w pozyskiwaniu funduszy europejskich na rzecz uczniów. Wśród gości zaproszonych, uczestniczył wiceprezydent Miasta Skierniewice Pan Jarosław Chęcielewski. Zwracając się do zebranych uczniów, opiekunów staży, nauczycieli, rodziców Pan Wiceprezydent podkreślił znaczenie projektów unijnych realizowanych w naszej szkole. Wysoko ocenił odbyte mobilności w latach 2016- 20220 w ramach projektów PO WER i ERASMUS+, których efektem jest utrzymanie obecnych kierunków i zwiększanie liczebności klas.  Za pracę na rzecz młodzieży w wymiarze europejskim podziękował Dyrektorowi szkoły i Pani Jolancie Urbanek, od wielu lat wdrażającej projekty mobilności.

Panie Agata Kostrzewa i Barbara Białek przedstawiły wyniki wizyty studyjnej w Sevilii pod kątem planowanych projektów na lata 2023 – 2027 dla kierunków:

  1. Technik budownictwa
  2. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  3. Technik usług fryzjerskich
  4. Technik reklamy

Prezentację mobilności 2020 – 2022 przedstawili stażyści z poszczególnych grup:

–  technik organizacji reklamy: Sandra Wiśniewska, Ewa Dubel                                                          

 – technik budownictwa: Pani Agata Kostrzewa                                                                                     

– technik usług fryzjerskich: Ewa Dubel, Natalia Nowak                                                                             

– technik architektury krajobrazu: Kamila Śliwa, Magda Ostrowska, Kinga Supera

Zakończenie konferencji uświetnił występ zespołu tanecznego Cygańskie Rytmy ze Szkoły Podstawowej nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Skierniewicach

Skip to content