ZEBRANIA Z RODZICAMI

19.09.2014 r. -spotkanie rodziców pierwszych klas z dyrekcją

i wychowawcami  ( program wychowawczy szkoły i program profilaktyczny)oraz klas maturalnych ( omówienie wyników egzaminów zew), studniówka

spotkania z wychowawcą

30.10.2014r.-spotkanie  z wychowawcą

3.12.2014 r. -spotkanie ogólne i indywidualne w klasach ,

przedstawienie propozycji ocen niedostatecznych-spotkanie w klasach

13.01.2015 – spotkanie indywidualne w klasach-wywiadówka semestralna

 

23.03.2015 r. -spotkanie  w klasach, poinformowanie uczniów i rodziców klas maturalnych o propozycjach ocen niedostatecznych

 

29.05.2015 r. ?spotkanie ogólne z rodzicami i w klasach informacja o propozycjach ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego

19.06.2015r. ?spotkanie z rodzicami w klasach

Skip to content