Zasady funkcjonowania w czasie epidemii

W związku z objęciem Skierniewic niebieską strefą, otrzymaliśmy zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wdrożeniu w szkołach i przedszkolach obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych (korytarze, szatnie, itd.).

Zasady funkcjonowania szkoły w punkcie 17, zostały dostosowane do w/w zalecenia

Skip to content