Uzupełnienie danych na legitymacji szkolnej

Uzupełnienie danych na legitymacji szkolnej

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 r.)
Informuję o konieczności dostarczenia do sekretariatu szkoły legitymacji szkolnej o nr druku MEN-I/50/2, celem uzupełnienia o wpis nr PESEL i pieczęć szkoły.
Legitymacje bez numeru PESEL, będą traktowane jak nieważne i nie dające uprawnień do ulgowego przejazdu.

Skip to content