Rekolekcje

Uczniowie , którzy uczestniczą w rekolekcjach, przychodzą do szkoły na 8.30 i pod opieką wyznaczonych nauczycieli idą do OSiRu – harmonogram wyjść na rekolekcje

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach mają lekcje zgodnie z zamieszczonym planem lekcji –Plan lekcji

Skip to content