Konkurs Twórczości Technicznej

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Przedmiotem oceny konkursowej będą prace uczniów z zakresu twórczości technicznej (wyroby, makiety, konstrukcje, itp.) zgłoszone do Konkursu oraz sposób ich zaprezentowania.

Ocenie podlegać będą:

  • innowacyjność pracy konkursowej,
  • walory użytkowe pracy konkursowej,
  • estetyka pracy,
  • sposób zaprezentowania pracy.

Każdy finalista etapu wojewódzkiego otrzyma certyfikat potwierdzający kompetencje ukształtowane podczas przygotowania i prezentacji pracy konkursowej. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani dyplomami oraz nagrodami.

Zgłoszenia do konkursu ? do 9 marca 2016 roku (załącznik nr 1)

Zgłoszenie prac konkursowych ?  do 14 kwietnia 2016 roku (załącznik nr 2)

regulamin konkursu

Skip to content