Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty do spraw gospodarczych
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Pomologiczna 6
96-100 Skierniewice

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty do spraw gospodarczych został zatrudniony Pan Rafał Borzykowski zam. Skierniewice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na w/w stanowisko pracy dokumenty złożył 1 kandydat.
W wyniku wstępnej selekcji stwierdzono, że kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

p.o. dyrektora
mgr Iwona Latoszewska

Skip to content