?Dobry Start? 300 złotych dla każdego ucznia

Program ?Dobry Start? to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Złóż wniosek o świadczenie dobry start najpóźniej do 30 listopada.

1) przez Internet:

– na stronie:

https://empatia.mrpips.gov.pl/

lub przez bankowość elektroniczną:

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start za pomocą bankowości elektronicznej

2) drogą tradycyjną (papierową)

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu ?Rodzina 500+?. Chodzi tu o ośrodek pomocy rodzinie/społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start w urzędzie miasta lub gminy.


W odniesieniu do uczniów przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez centra pomocy rodzinie.

Więcej informacji na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

lub u pedagoga szkolnego (p.110)

Skip to content