Międzyszkolny Konkurs historyczny

[huge_it_gallery id=”107″]

 

19 marca 2018 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny ?Życie i działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1867 -1935?   zorganizowany przez nauczycielki historii  z Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 1 im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach: Monikę Niklewicz  i Annę Słupską.

Celem konkursu , oprócz  popularyzacji  wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o J. Piłsudskim i jego czasach, było  również  uczczenie obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie skierniewickich szkół ponadgimnazjalnych:

LO im. B. Prusa , ZSZ Nr 1 im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, ZSZ Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego oraz ZS Nr 4 im. ppłk Romualda Sulińskiego.
Każdą szkołę reprezentowało 5 uczestników.

Część pisemną  konkursu stanowił test złożony z  trzydziestu pytań zamkniętych i otwartych.

Do finału – części ustnej , zgodnie z regulaminem, zakwalifikowanych zostało sześć osób. Ta część polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania z czterech kategorii:
1.  Biografia Józefa Piłsudskiego.

2.  Historia ziem polskich i II Rzeczypospolitej obejmująca lata życia Marszałka.

3. Współpracownicy Piłsudskiego

4.  Legenda Marszałka ( anegdoty, cytaty i pieśni legionowe).

Odpowiedzi uczniów oceniała komisja w składzie:
Waldemar Janus –  dyrektor  ZSZ Nr 1- przewodniczący
Anna Baranowska- Majda – dyrektor Izby Historii Skierniewic
Andrzej Kalski- nauczyciel  LO im. B. Prusa
Robert Kowalczyk – nauczyciel  ZSZ Nr 2
Tomasz  Staroń – nauczyciel  ZS Nr 4

Uczestnicy konkursu byli znakomicie przygotowani i wykazali się ogromną wiedzą na temat Marszałka Piłsudskiego i czasów mu współczesnych.
Laureatami konkursu zostali :
I miejsce –  Jakub Galanciak  – ZS Nr 4 im. ppłk Romualda Sulińskiego
II miejsce  – Łukasz Dmitruk  – ZSZ Nr 1 im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego
III miejsce  – Ewa Popek – LO im. B. Prusa

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy a nauczycielom szkół biorącym udział w konkursie  dziękujemy za przygotowanie uczniów.

Skip to content