Konkursy o Patronie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

W ramach obchodów 95 rocznicy powstania ZSZ nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach Dyrekcja naszej szkoły ogłasza dwa konkursy dotyczące postaci Patrona naszej szkoły. Pierwszy z nich ?  Konkurs Plastyczny ? Józef Piłsudski ? twórca i obrońca Rzeczypospolitej? skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej ze Skierniewic i pobliskich powiatów. Uczestnicy muszą wykonać plakat upamiętniający Marszałka i jego  działalność patriotyczną. ( regulamin poniżej)

http://www.budowlanka1.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin-Konkuru-Plastycznego-Józef-Piłsudski-twórca-i-obrońca-niepodległej-Rzeczypospolitej.docx

Drugi konkurs organizowany przez naszą szkołę to Konkurs Historyczny ? Życie i działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1967 ? 1935?. Konkurs stanowi poszerzenie formuły szkolnego konkursu o Marszałku, który odbywał się w ZSZ nr 1 już ośmiokrotnie. W tym roku zaprosiliśmy do rywalizacji przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych  ze Skierniewic i okolic. Podobnie jak co roku, konkurs będzie miał dwa etapy: pisemny ? rozwiązywanie testu dotyczącego biografii Marszałka oraz ustny- odpowiedzi na wylosowane pytania z czterech kategorii:

  1. Działalność polityczna i wojskowa Józefa Piłsudskiego.
  2. Historia ziem polskich i II Rzeczpospolitej obejmująca lata życia Marszałka.
  3. Życie prywatne Marszałka ( rodzina, przyjaciele, kobiety)
  4. Pieśni Legionowe (znajomość tytułów i słów najpopularniejszych pieśni patriotycznych  z okresu I wojny światowej)

Mamy nadzieję na liczne zgłoszenia uczestnictwa ,  zaciętą rywalizację i dobrą zabawę , której celem jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy życiu i czynach wielkiego Polaka, jakim był nasz Patron ? Józef Piłsudski. ( regulamin poniżej)

http://www.budowlanka1.edu.pl/wp-content/uploads/2017/04/Regulamin-konkursu-o-Józefie-Piłsudskim-2017.doc

Uczniowie ZSZ nr chętni  do udziału W Konkursie  Historycznym? Życie i działalność Józefa Piłsudskiego w latach 1967 ? 1935? proszeni są o zgłoszenie do p. M. Niklewicz

Skip to content