Konkurs/ Wystawa: „Nowa epoka – nasze przyszłe życie w kosmosie”

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w konkursie i wystawie pt. „Nowa epoka – nasze przyszłe życie w kosmosie” organizowanej przez grupę Innspace.

Celem jest zaprojektowanie bazy na Księżycu.

Zadanie do wykonania dla uczniów klas ponadpodstawowych:
– raport z opisem bazy (maksymalnie 4 strony);
– cyfrową wizualizację graficzną bazy wraz z planem pomieszczeń (wykonaną w dowolny sposób);
– nagranie prezentacji trwające maksymalnie 20 minut, w której zostanie przedstawiony projekt z uwzględnieniem założeń projektu.

Założenia projektu:
– baza ma być przystosowana do zamieszkania przez 10 stałych mieszkańców;  – należy uwzględnić w jaki sposób pozyskiwana jest woda, energia, tlen oraz pożywienie;
– należy wziąć pod uwagę w jaki sposób są magazynowane i przetwarzane odpady;
– co astronauci robią w ciągu dnia – należy zawrzeć informacje o ćwiczeniach, pożywieniu, rozrywce, śnie oraz pracy;
– należy przedstawić jakie badania mogą prowadzić astronauci na Księżycu;
– należy wziąć pod uwagę w jaki sposób zapewnia się bezpieczeństwo mieszkańcom.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
– plakat powinien być przygotowany na formacie A3 bądź A4 w dowolnej formie. W przypadku przygotowania plakatu w formie rysunkowej, należy wysłać skan pracy zapisany w formacie jpg, png lub pdf w wysokiej rozdzielczości.
– raport nie może przekraczać 4 stron A4 napisanych czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5, marginesy strony 2,5.

– nazwy plików powinny zawierać imię i nazwisko autora lub nazwę zespołu lub bazy.

Prace należy wysłać na adres mailowy Organizatora: innspace@innspace.pl do godziny 23:59 dnia 29.10.2021 roku. 
W tytule maila należy wpisać: Konkurs_ imię i nazwisko autora lub nazwę zespołu lub bazy.
W treści maila należy podać: nazwę placówki oraz imię i nazwisko opiekuna zespołu.

Regulamin i plakat konkursowy dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Z3Obuc_h4jep4xH9smLh8-T9ozhiCy1k

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Skip to content