Konkurs graficzny – projekt okładki zeszytu

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego
Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu  okładki zeszytu szkolnego pokazującej, jak można wykorzystać  urządzenia mobilne (np. telefon, tablet)  oraz darmowe aplikacje na te urządzenia, do nauki.
Ważne – projektując okładkę zeszytu, należy pominąć miejsce na podpisanie zeszytu
(zeszyt będzie miał podpis na drugiej stronie okładki, której nie obejmuje praca konkursowa).
– Projekt  okładki musi być wykonany w oparciu o szablon (plik z zakładki DO POBRANIA)  w dowolnym programie graficznym.
– Nie wolno zmieniać parametrów szablonu, w oparciu, o który powstanie praca konkursowa. Komentarz umieszczony na szablonie należy przed przystąpieniem
do projektowania usunąć.

Rejestracja i nadsyłanie prac konkursowych do 10.04.15 r.

link dot. konkursu

 

Skip to content