Ekopracownia ze środków WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 23.09.2015 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach podpisał umowę nr 387/EE/D/2015 o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: ?Ekopracownia projektowania i ochrony krajobrazu z elementami odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół zawodowych Nr 1 w Skierniewicach?. Wartość ogólna zadnia 32 700 zł, w tym kwota dofinansowania 29 700 zł.

wfosigw

Skip to content