95 lat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach!

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców absolwentów
i osoby zainteresowane
historią naszej placówki
do udziały w wydarzeniach zaplanowanych

do realizacji na ten rok szkolny
w ramach obchodów 95-lecia ZSZ nr 1 w Skierniewicach!

W bieżącym roku szkolnym ZSZ nr 1 będzie realizował projekt obchodów 95-lecia szkoły pt. ?Tradycja ? Współczesność ? Przyszłość?.

Projekt realizuje wiele celów zawartych zarówno w programie wychowawczym szkoły jak i w szkolnym programie profilaktyki, takich jak:

  • kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej
  • integrowanie wszystkich podmiotów szkoły
  • kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych
  • rozwijanie tożsamości szkolnej (społecznej)
  • budowanie szacunku do pracy, zawodu
  • promowanie placówki w środowisku lokalnym

Cele powyższe zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań i działań:

O realizacji poszczególnych zadań będziemy informować na naszej stronie na bieżąco.
D.G.

Skip to content