Wycieczka zawodowa do oczyszczalni ścieków w Julkowie i Żelaznej

Dnia 16 maja młodzież z klasy III technikum ochrony środowiska i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbyła wycieczkę zawodową do Julkowa i Żelaznej wraz z nauczycielem zawodu p. G.Dębską.
W Julkowie uczniowie poznali nowo powstałą sortownię odpadów komunalnych, kompostownię odpadów i składowiska. Jest to duży, nowoczesny obiekt, którego zadaniem jest redukcja składowanej masy odpadów.
W Żelaznej młodzież zapoznała się z zabudową hydrotechniczną, małą retencją, funkcją hydrosanitarną stawów i jej bioróżnorodnością.

Skip to content