Akcje wolontariatu

Wolontariat szkolny w ciągu całego roku szkolnego zajmuje się zbiórką nakrętek plastikowych dla różnych osób, którym te nakrętki pomagają w obniżeniu kosztów operacji w dniach 20.XI do 2.XII.

Skip to content