Wojewódzki Konkurs ,,Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” w Radomiu.

[huge_it_gallery id=”25″]
Wojewódzki Konkurs ,,Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” organizowany jest przez Wyższą Inżynierską Szkołę
Bezpieczeństwa i Organizacji  Pracy w Radomiu pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
W konkursie wzięło udział 100 uczniów z 17 szkół.
Pierwsze miejsce zajął uczeń naszej szkoły Marcin Świderek z klasy IIITB.
Marcin oprócz dyplomu otrzymał nagrody rzeczowe oraz zaświadczenie o przyjęciu na studia
ze zwolnieniem z opłat za pierwszy rok studiów które wynosi 5000 zł.
Skip to content