Staż praktyczny w Hiszpanii – Grenada

Spotkanie z Partnerem w ramach projektu realizowanego ze środków EFS ? Program Operacyjny Wiedza  Edukacja  Rozwój  (PO WER).

Partner : Europroyectos Erasmus Plus S.L.  Cordoba / Hiszpania

W spotkaniu, ze strony Partnera uczestniczyli: Hector Bernal Trujillo, Maria Lopez Fernandez, Marta Rosłoń.   Ze strony ZSZ Nr 1 : dyrektor szkoły P. Waldemar Janus, opiekun stażu P. Halina Marat, koordynator projektu P. Jolanta Urbanek

Celem spotkania było zapoznanie wytypowanych 16 uczestników  z Partnerem , przedstawienie szczegółowej prezentacji miejsca stażu i warunków lokalno ? bytowych.

[huge_it_gallery id=”49″]

Skip to content